Beställning av avisering för slamtömning

PERSONUPPGIFTER

Nodava och dess ägarbolag behandlar dina personuppgifter för att kunna leverera dricksvatten, hantera dagvatten, rena avloppsvatten och ta hand om hushållsavfall. Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning och med stöd av rättslig förpliktelse, uppfylla avtal och allmänt intresse. Nodava är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i ägarbolagen.

Läs mer »